ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Πολιτική Κρατήσεων

Ώρα Άφιξης: 14:00 / Ωρα Αναχώρησης: 12:00

H ημέρα της άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης.

Σε περίπτωση παραμονής πέρα τις 12:00 και μέχρι τις 18:00 θα χρειαστεί να καταβάλλετε το 50% του ενοικίου της ημέρας, ενώ για παραμονή πέρα από την 18η ώρα, θα χρειαστεί να καταβάλετε ολόκληρο το ενοίκιο της ημέρα αυτής.

Η κράτηση θεωρείται επιβεβαιωμένη μόνο μετά την κατάθεση της προκαταβολής, η οποία αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής αξίας των ημερών κράτησης.